Styring av Yale Doorman dørlås

Vi støtter Yale Doorman V2N ved bruk av Yale Doorman Zigbee modul for Eva.

Enklere tilgangsstyring

Enklere tilgangsstyring

 • Gi tilgang med kode, brikke eller engangskode
 • Tildel hver kode og brikke til en person
 • Legg tidsbegrensninger for koden etter behov
 • Enkel sletting av brikker og koder
 • Lås og lås opp døren fra telefonen
 • Se hvem som har låst opp døren
 • Se når døren åpnes, lukkes, låses og låses opp
 • Se om døren ble låst fra app, eller dørvrider
Egendefinerte varslinger

Egendefinerte varslinger

 • Varsling ved offline
 • Varsling ved lavt batteri
 • Varsling når døren låses
 • Varsling når døren låses opp
 • Varsling når døren åpnes
 • Varsling når låsing feiler
 • Varsling ved sabotasje av låsen
Endre innstillinger for låsen

Endre innstillinger for låsen

 • Skru av og på automatisk låsing (smekklås)
 • Velg språk for tale på dørlåsen
 • Velg volum eller skru av lyden på låsen
 • Aktiver eller fjern tilkobling til Eva Smart Alarm
Svipe for å se mer