Frient Humidity Sensor

NOK 399,00

1

Overvåk ditt inneklima (temperatur og fuktighetsnivå) med Frient Humidity Sensor. Fuktighetssensoren har en nøyaktig temperatur- og fuktighetsrapportering, lang batteritid.

Gjennom å overvåke ditt innendørsklima bidrar sensoren til å opprettholde et ideelt komfortnivå innendørs. Dette bidrar til å beskytte ditt interiør, elektronikk, musikkinstrumenter, møbler, kunstverk og andre fukt-sensitive objekter. Ekstreme temperaturer og fuktighetsnivåer kan fryse rør, forårsake lekkasjer, gi grobunn for mugg, og resultere i kostnadskrevende skader. Kondens og mugg dannes ofte når rom blir for fuktige.

Avlesinger fra sensoren kan sendes via smart home systemet. Sensoren opererer under ZigBee-standarden, og sikrer kompatibilitet med andre ZigBee-sertifiserte produkter, blant annet Eva Hub.

Fuktighetssensoren inkluderer både klebemiddel og skruer, slik at sensoren enkelt kan monteres på veggen, på bakken eller i nærheten av sårbare og verdifulle gjenstander.


Frient - En merkevare av Develco