Innhold

Her kommer du i gang med Eva Hub

Du kan trykke på tallene for å gå til ønsket avsnitt.

1 Introduksjon

For å sette opp ditt hjem, koble Eva Hub til din ruter og installer Eva Smart Home appen på din mobiltelefon. (Kan kreve abonnement).

Eva Smart Home appen kan lastes ned her: (Skann QR-kode):

For iPhone
For Android

Følg instruksene i Eva Smart Home appen, opprett en bruker og sett opp ditt hjem. Koble Zigbee-sertifiserte enheter som for eksempel smarte lyspærer til ditt hjem og sett opp regler og stemninger for at ting skal skje automatisk. Legg til sensorer for å optimere komforten og øke sikkerheten.

1.1 Viktig sikkerhetsinformasjon

 • Må bare brukes sammen med medfølgende strømforsyning til Eva Hub.
 • For din egen sikkerhet ikke bruk Huben eller noe av tilbehøret hvis det har synlige skader.
 • Huben kan brukes ved temperaturer fra 0 ºC to 40 ºC og er laget for innendørs bruk i tørre miljøer.
 • Ikke plasser Eva Hub i nærheten av varmekilder eller direkte i sollys da dette kan føre til overoppheting.
 • Ikke bruk Eva Hub i våte, fuktige eller svært støvete omgivelser, da dette kan forårsake skade.
Hvis du ikke følger anbefalingene i denne bruksanvisningen, kan det føre til skade eller til lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

1.2 Hva ligger i esken

 • Eva Hub
 • Strømforsyning
 • Nettverkskabel
 • Skruer og plugger for montering på vegg
 • Sikkerhetsinstruksjoner

2 Oversikt
Forsiden

Baksiden
2.1 Status lysdioder
Symbol Beskrivelse Forklaring Normal
PÅ/AV PÅ - Slått på
AV - Slått av
Blinker - Paringsmodus
Nettverk PÅ - Tilkobling til internett er OK
AV - Ingen tilkobling til internett
Tilkobling til server PÅ - Tilkobling til server er ok
AV - Ingen tilkobling til server
Blinker - Mottar/sender data
Zigbee Blinker - Mottar/sender data AV
2.2 Knapper
Farge Forklaring Normal
Magenta PÅ - Eva Hub restarter, LED slås av etter restart AV
Rød PÅ - Eva Hub er slått av. Du kan trygt koble fra strømkabelen.
Merk: Start Huben ved å trekke ut strømkabelen og koble den til strøm igjen.
AV
2.3 Sirkulære lysdioder
Beskrivelse Forklaring Normal
En blå lampe beveger seg med klokken Eva Hub starter opp AV
En eller flere blå lamper beveger seg mot klokken Eva Hub oppgraderer programvaren
Merk: Start Huben ved å trekke ut strømkabelen og koble den til strøm igjen.
AV
Tre blå lamper beveger seg med klokken Ferdigstilling pågår AV
3 Installasjon
3.1 Komme i gang
 • Fjern bunndekselet på Eva Hub ved å trekke topp- og bunndekselet fra hverandre. Merk: Ikke vri topp- eller bunndekselet, da dette kan skade Huben!
 • Koble den ene enden av nettverkskabelen til Eva Hub og koble den andre enden til ruter/modem. (RJ45).
 • Koble strømkabelen til Eva Hub.
 • Koble strømforsyning til et strømuttak. Lysdioden for strøm vil så lyse.
 • Plasser bunndekselet på Eva Hub. Sikre at strømkabel og nettverkskabel ligger i kabelkanalene og trykk oversiden og undersiden forsiktig mot hverandre.
 • Under oppstart av Eva Hub vil lysdiodene vise et mønster med blå lys som beveger seg med klokken. Merk: Et mønster med blå lysdioder som beveger seg mot klokken indikerer at programvaren oppgraderes på Eva Hub. Ikke slå av Eva Hub eller koble fra nettverkskabelen i dette tilfellet da dette kan forårsake skade på din Eva Hub.
 • Det tar vanligvis under 2 minutter før Eva Hub er ferdig med oppstarten. De 3 lysdiodene på toppen: «Strøm», «Nettverk» og «Server» vil lyse og indikere at Eva Hub er klar til bruk.
3.2 Plassering og montering

Eva Hub kan plasseres på rette overflater eller monteres på vegg.

For montering på vegg, fjern bunndekselet på undersiden ved å trekke topp- og bunndekselet fra hverandre. Merk: Ikke vri topp- eller bunndekselet, da dette kan skade Huben!

Bruk bunndekselet med de to monteringshullene som brakett for veggmontering. Fest bunndekselet på ønskede stedet ved hjelp av passende festemateriale. Sørg for at strømkabelen og nettverkskabelen er plassert i sine kabelkanaler, og press topp- og bunndekselet lett mot hverandre.

3.3 Oppsett av Eva Hub

Du trenger Eva Smart Home App (Android eller iPhone) for oppsett og styring av Eva Hub og tilkoblede enheter.
Merk: Det kan være nødvendig å opprette bruker og tegne abonnement.

3.4 Pare enheter med Eva Hub

3.4.1 Pare enheter med Eva Hub via Eva Smart Home App

Følg introduksjonene i appen for å pare enheter med Eva Hub.
Av-og-på-lampen blinker for å indikere at Eva Hub er satt i paringsmodus. 3 blå lamper som roterer med klokken indikerer at den ferdigstiller, og disse slukkes etter vellykket paring.

3.4.2 Paring av enheter uten bruk av app

 1. Sett Eva Hub i paringsmodus ved å holde frontknappen nede i mer enn 5 sekunder. Strømlampen blinker når Eva Hub er satt i paringsmodus. Paringsmodus vil være aktiv i 4 minutter.
 2. Sett enheten du ønsker å pare med Eva Hub i paringsmodus. (Følg instruksene i brukermanualen til enheten du ønsker å pare med Eva Hub)
 3. Når enheten pares med Eva Hub vil strømlampen på Huben slutte å blinke. Tre blå lamper vil indikere at paringen er underveis ved å rotere med klokken.
 4. Etter vellykket paring vil de 3 blå lampene slukkes, og den nye enheten er klar til bruk.
 5. Appen din skal nå vise den nye enheten.
3.5 Koble fra enheter

Følg instruksene i appen for å fjerne/koble fra enheter fra Eva Hub.

3.6 Styring av enheter

Følg instruksene i appen for å styre enheter som er paret med Eva Hub.

3.7 USB A-port

Eva Hub er utstyrt med en USB A-port for mulig fremtidig bruk. Ikke koble USB-enheter til denne porten.

4 Bruk av knapper
4.1 Knapp på forsiden
Handling Beskrivelse Forklaring
Hold inne i mer enn 5 sekunder Aktiver paringsmodus Aktiverer paringsmodus på Eva Hub for å koble til enheter.

Merk: Det er anbefalt å bruke appen for å pare enheter med X Hub.
4.2 Knapper på baksiden ("Reset")
Handling Beskrivelse Forklaring
Hold inne mellom 5 og 10 sekunder Restart Zigbee koordinator Restarter Zigbee-nettverket på Eva Hub.
Hold inne mellom 10 og 15 sekunder Restart Eva Hub Full restart av Eva Hub. Lampen på knappen tennes (magneta).
Hold inne i mer enn 15 sekunder Skru av Skrur av Eva Hub slik at du trygt kan fjerne strømtilførselen. Lampen på knappen tennes (rød)

Merk: Restart Eva Hub ved å ta ut strømtilførselen fra stikkontakten og sette den inn igjen.
5 Vedlegg
5.1 Informasjon om avhending av elektronisk
avfall og elektronisk utstyr


Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis.

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning.

5.2 Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

5.3 Tekniske spesifikasjoner
Generelt IP Grad: IP 20 (Innendørs)
OTA oppgraderbar
Ekstern kommunikasjon 10/100Mbps Ethernet (RJ45)
Lokal kommunikasjon Radioprotokoll: Zigbee 3.0
Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4)
Sendingsstyrke: 19dBm
Strømforsyning Ekstern Micro USB strømadapter 5V DC/2A
Modell: 3YG GQ24-050200-AG
Teknisk data Driftstemperatur: 0 til +40° C
Oppbevaringstemperatur: -20 til +40° C
Driftsspenning: 5V
Strømstyrke på strømadapter: 2A

DoC PDF Download