Eva Måleravleser

Choose language
Innhold

Her kommer du i gang med Eva Måleravleser

Du kan trykke på tallene for å gå til ønsket avsnitt.

1 Introduksjon

Denne måleravleseren kobles til din AMS-strømmåler via HAN-porten og leser av ditt strømforbruk i sanntid. Måleravleseren kobles til ditt smarthus og gir deg oversikt over ditt strømforbruk. Måleravleseren støtter alle AMS-målere inkludert Aidon, Kamstrup og Kaifa. HAN-porten på din strømmåler er i utgangspunktet stengt, og du må selv gi nettselskapet beskjed om at du ønsker å åpne den.

1.1 Viktig sikkerhetsinformasjon

 • Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.
 • Kan brukes i temperaturer fra 0º C til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn.
 • Produktet skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting.
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon.
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader.
 • Kast batteriene i henhold til instrukser.
Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

1.2 Hva ligger i esken

 • Eva Måleravleser
 • Antenne
 • HAN port Kabel (LAN-kabel med RJ45 kontakt)
 • 1 CR123A batteri
 • Sikkerhetsinstruksjoner

2 Installasjon
2.1 Komme i gang
 1. Fest antennen til kontakten på måleravleseren og skru den med klokken. Merk: Ikke bruk måleravleseren uten antenne.
 2. ...
 3. Åpne klips-dekselet på toppen av måleravleseren, som vist på tegningen. Dette vil gi deg tilgang til batterifestet og trykkknappen med LED-status for enheten.
 4. ...
 5. Fjern sikkerhetsplasten fra batteriet. Sørg for at batteriet er satt inn korrekt. Merk: LED-lys skal veksle mellom rødt og blått under oppstart og skal gå over til 3 korte blå blink hvert sekund når enheten er klar for å pares med hub.
 6. Sett på dekselet ved å skyve det nedover mot nettverksporten på enheten.
2.2 Pare måleravleseren med en hub
 1. Følg instruksjonene i Smarthus-appen for å legge til nytt utstyr.
 2. Hvis måleravleseren ikke er i paringsmodus:
  • Åpne klips-dekselet på toppen av måleravleseren som beskrevet over for å få tilgang til trykknappen.
  • Hold trykknappen inne i mer enn 10 sekunder for å aktivere paringsmodus på måleravleseren. LED-lys skal indikere paringsmodus ved å blinke blått 3 ganger hvert sekund.
 3. Sett din hub i paringsmodus og vent på at måleravleseren pares med huben.
2.3 Slette måleravleseren fra en hub

Følg instruksene i appen for sletting av enheter fra ditt smarthus.

2.4 Koble måleravleseren til din strømmåler

Merk: Du må ta kontakt med din strømleverandør for å åpne for trafikk via HAN-porten på din strømmåler.
Merk: Du trenger ikke å ta kontakt med en elektriker for å koble måleravleseren til din strømmåler.

 1. Koble den ene siden av nettverkskabelen til din måleravleser.
 2. Koble den andre siden av nettverkskabelen til din strømmåler.
 3. Vent til LED-lyset indikerer kontakt mellom måleravleseren og strømmåleren med et kort blått blink. Hver gang måleravleseren mottar data fra strømmåleren vil LED-lyset indikere dette med et kort blått blink.
 4. Fest måleravleseren til ditt sikringsskap ved å bruke den medfølgende dobbeltsidige tapen. Fest tapen på baksiden av måleravleseren.
2.5 LED indikasjoner
Farge Mønster Forklaring Normal
Blå Kort Blink Data mottatt fra strømmåler OFF
Blå Repeterende: 3 korte blink, 1 sekund av Paringsmodus OFF
Blå 1 sekund På/Av veksling Zigbee Identifisering OFF
Blå Opptil 10 blink Forlat nettverk: Måleravleseren er fjernet fra Zigbee-nettverket. Mønsteret vil så endres til mønsteret for paringsmodus. OFF
Rød Blinker Mistet Zigbee kontakt OFF
2.6 Bruk av knapp
Handling Beskrivelse Forklaring
Hold inne i mer enn 10 sekunder Tilbakestill til fabrikkinnstilling Tilbakestiller måleravleseren til fabrikkinnstilling og starter paringsmodus. Måleravleseren vil bli slettet fra hub.
2.7 Bytte batteri
 1. Åpne klips-dekselet på toppen av måleravleseren for å få tilgang til batteriet.
 2. ...
 3. Sett inn nytt batteri. (CR123)
 4. Merk: LED-lyset vil indikere en oppstart ved å veksle mellom å blinke rødt og blått. LED-lyset vil så blinke rødt helt til måleravleseren har gjenopprettet kommunikasjonen med huben.
 5. Sett på dekselet til måleravleseren.
2.8 Support
Beskrivelse Potensiell årsak Forslag
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig Kabling Sikre at kablene er festet ordentlig
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig HAN-port er ikke åpnet for trafikk Ta kontakt med din strømleverandør for å åpne HAN-porten for trafikk.
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig Mistet kontakt med Zigbee-nettverket

Din måleravleser kan ha mistet kontakt med Zigbee-nettverket fordi sikringsskapet blokkerer signalene fra måleravleseren.
 • Legg til en Zigbee-device som kan fungere som en router mellom måleravleser og hub
 • Fest måleravleseren på utsiden av sikringsskapet
 • Bruk ekstern antenne (WLAN/WIFI antenne som støtter 2,4GHz and RP-SMA-kontakt, kan kjøpes separat)
Måleravleseren viser feil verdier Strømmåleren støtter ikke dette produktet Ta kontakt med din strømleverandør og sjekk at din strømmåler følger standarden
3 Vedlegg
3.1 Informasjon om avhending av elektronisk
avfall og elektronisk utstyr


Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis.

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning.

3.2 Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

3.3 Tekniske spesifikasjoner
Generelt IP Grad: IP 20 (Innendørs)
OTA oppgraderbar
Lokal kommunikasjon Radioprotokoll: Zigbee 3.0 & HA
Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4)
Overføringskraft: 9dBm
Rangeringer Driftstemperatur: 0 til +40° C
Oppbevaringstemperatur: 0 til +40° C
Driftsspenning: DC 3V/42V

DoC PDF Download