Eva Stemningsbryter

Choose language
Innhold

Her kommer du i gang med Eva Stemningsbryter

Du kan trykke på tallene for å gå til ønsket avsnitt.

1 Introduksjon

Eva Stemningsbryter gjør det enkelt å skape den perfekte stemningen i ditt smarthus. Den har 2 knapper for dimming og 4 knapper for ulike stemninger. Magnetfestet gjør at du kan plassere stemningsbryteren hvor enn du måtte ønske.

1.1 Viktig sikkerhetsinformasjon

 • Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.
 • Kan brukes i temperaturer fra 0º C til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn.
 • Produktet skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting.
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon.
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader.
 • Kast batteriene i henhold til instrukser.
For utstyr som inkluderer knapp- og myntceller:
 • Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til dødsfall.
 • Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
 • Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
 • Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.
Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

1.2 Hva ligger i esken

 • Eva Stemningsbryter
 • 2 x CR2450 batterier
 • Ikonklistremerker til knappene
 • Sikkerhetsinstruksjoner

1.2 Oversikt
2 Installasjon
2.1 Kom i gang
 1. Åpne batteridekselet på Eva Stemningsbryter ved å skru ut skruen på underside av stemningsbryteren og skyve dekselet nedover. Merk: LED vil blinke vekslende mellom blått og rødt for å indikere oppstart og deretter vise et mønster med 3 korte blå blink hvert sekund for å indikere paringsmodus.
 2. Lukk dekselet på stemningsbryteren ved å skyve dekselet på plass igjen og feste skruen på undersiden av stemningsbryteren.
2.2 Pare stemningsbryteren med en hub
 1. Følg instruksjonene i Smarthus-appen for å legge til nytt utstyr.
 2. Hvis stemningsbryteren ikke er i paringsmodus:
  • Trykk og hold inne knapp 1, 2, 3 and 4 samtidig I mer enn 5 sekunder for å aktivere paringsmodus.
  • Paringsmodus indikeres ved at LED blinker 3 korte blå blink hvert sekund.
 3. Sett din hub i paringsmodus og vent på at paringen gjennomføres.
2.3 Slette stemningsbryteren fra en hub

Følg instruksene i appen for sletting av enheter fra din Hub.

2.4 Konfigurering av knapper

Funksjonaliteten beskrevet i dette avsnittet er støttet av Eva Smarthus-appen, men kan variere ved bruk av Eva Stemningsbryter sammen med en annen app.

Sceneknapper (1 – 4):

Du kan konfigurere sceneknappene, 1-4 under enhetsinnstillinger i Eva Smarthus-appen. Som et alternativ kan du lage en gruppe som inneholder enhetene du ønsker å styre, lage en scene med enhetene og lagre scenen ved å holde inne sceneknappene som beskrevet i avsnitt 2.7 «Bruk av knapper». Egendefiner knappene ved å klistre på de medfølgende klistremerkene.

Dimmeknapper (5 – 6):

Du kan konfigurere dimmeknappene under enhetsinnstillinger i Eva Smarthus-appen. Som et alternativ kan du lage en gruppe med lys du ønsker å styre med dimmeknappene som beskrevet i avsnitt 2.7 (Bruk av knapper). Tilpass knappene ved å klistre på de medfølgende klistremerkene.

2.5 Zigbee Touch Linking / Light Linking

Du kan koble stemningsbryteren direkte med andre enheter som støtter Touch Link/Light Link. (Lyspærer, smartplugger etc). Dette fungerer for alle sceneknappene, men dimmeknappene bør kun kobles til lyspærer. Sjekk brukermanualen til produktet du ønsker å koble deg til via Touch Link/Light Link for å finne ut om enheten støtter dette.

For å koble stemningsbryteren til andre enheter via Touch Link/Light Link må du gjøre følgende:

 1. Valgfritt: Pare alle enhetene du ønsker å koble til din Hub med din stemningsbryter. Du kan da også styre alle enhetene uten Hub.
 2. Hold stemningsbryteren tett inntil enheten du ønsker å koble deg til (Mindre enn 10 cm) og trykk og hold knapp 1 og 2 for scenestyring, eller 5 og 6 for dimming. Vanligvis vil enheter bekrefte at de har blitt koblet til stemningsbryteren ved å blinke i LED.
2.6 LED indikasjoner
Farge Mønster Forklaring
Blå Repeterende: 3 korte blink, 1 sekund av Paringsmodus
Blå 1 sekund På/Av veksling Zigbee Identifisering
Blå Opptil 10 medium blink Forlat nettverk: Stemningsbryter er fjernet fra Zigbee-nettverket. Mønsteret vil så endres til mønsteret for paringsmodus.
Blå 2 korte blink, 5 sekunder av Short Poll
Rød og Blå Blinker vekslende Oppstart
Rød Indikerer knappetrykk
2.7 Bruk av knapper
2.7.1 Enkeltknapphandlinger
Knapp Handling Beskrivelse
Knapp 1 Kort trykk Aktiver scene-konfigurasjon for Knapp 1
Knapp 1 Trykk og hold i mer enn 10 sekunder Lagre scene på Knapp 1
Knapp 2 Kort trykk Aktiver scene-konfigurasjon for Knapp 2
Knapp 2 Trykk og hold i mer enn 10 sekunder Lagre scene på Knapp 2
Knapp 3 Kort trykk Aktiver scene-konfigurasjon for Knapp 3
Knapp 3 Trykk og hold i mer enn 10 sekunder Lagre scene på Knapp 3
Knapp 4 Kort trykk Aktiver scene-konfigurasjon for Knapp 4
Knapp 4 Trykk og hold i mer enn 10 sekunder Lagre scene på Knapp 4
Knapp 5 Kort trykk Skru av dimmegruppe
Knapp 5 Trykk og hold inne Senke lysstyrke for dimmegruppe
Knapp 6 Kort trykk Skru på dimmegruppe
Knapp 6 Trykk og hold inne Øke lysstyrke for dimmegruppe
2.7.2 Multiknapphandlinger
Knapper Handling Beskrivelse
Knapp 1 og 2 Trykk og hold inne samtidig Light Linking gruppe 1. Hold stemningsbryteren inntil enheten den skal kobles til.
Knapp 5 og 6 Trykk og hold inne samtidig Light Linking gruppe 2. Hold stemningsbryteren inntil enheten den skal kobles til.
Knapp 3 og 4 Trykk og hold inne samtidig i mer enn 2 sekunder Synkroniser dimmeverdi på dimmegruppen (Krever at enheten er med i et nettverk)
Knapp 3 og 5 Trykk og hold inne i mer enn 2 sekunder Opprett gruppe 1 (scener) hvis identifisering pågår. (Krever at enheten er med i et nettverk)
Knapp 4 og 6 Trykk og hold inne i mer enn 2 sekunder Opprett gruppe 2 (dimming) Hvis identifisering pågår. (Krever at enheten er med i et nettverk)
Knapp 1 og 5 Trykk og hold inne i mer enn 2 sekunder Tving Short Poll i 2 minutter (Krever at enheten er med i et nettverk)
Knapp 2 og 6 Trykk og hold inne i mer enn 5 sekunder Start enheten på nytt
Knapp 1 og 6 Trykk og hold inne i mer enn 5 sekunder Aktivere Find and Bind
Knapp 1, 2, 3 og 4 Trykk og hold inne i mer enn 5 sekunder Tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger etterfulgt av paringsmodus.
Knapp 3, 4, 5 og 6 Trykk og hold inne i mer enn 5 sekunder Nullstilling av Light Link tilkoblinger.
2.8 Plassering og montering av stemningsbryter 2.8.1 Veggmontering

Ved veggmontering kan du feste stemningsbryteren med dobbeltsidig tape på baksiden av veggbraketten eller feste veggbraketten med skruer.

For å feste stemningsbryteren med skruer kan du ta av bakdekselet på veggbraketten og bruke de to skruehullene på bakdekselet. Du kan også montere festebraketten i en veggboks med standard mål. Velg riktig fikseringsmetode avhengig av hva slags materiale veggen er laget av. Skru bakplaten til veggbraketten på veggen, fest veggbraketten på bakplaten og plasser stemningsbryteren i veggbraketten.

2.8.2 Andre monteringsmuligheter

Du kan også ta ut stemningsbryteren fra veggbraketten og feste den til andre magnetiske overflater da stemningsbryteren har magneter på innsiden.

2.9 Bytte batteri
 1. Åpne batteridekselet på Eva Stemningsbryter ved å skru ut skruen på underside av stemningsbryteren og skyve dekselet nedover
 2. Fjern og kast brukte batterier.
 3. Sett inn nye batterier. Batteriene bør alltid byttes i par med ubrukte batterier.
 4. Skyv batteridekselet på plass og skru inn skruen.
 5. Merk: LED vil blinke vekslende mellom blått og rødt for å indikere oppstart, og vil fortsette å blinke rødt til stemningsbryteren har koblet seg til Hub.
3 Vedlegg
3.1 Informasjon om avhending av elektronisk
avfall og elektronisk utstyr


Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis.

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning.

3.2 Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

3.3 Tekniske spesifikasjoner
Generelt IP Grad: IP 20 (Innendørs)
OTA oppgraderbar
Lokal kommunikasjon Radioprotokoll: Zigbee 3.0 & HA
Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4)
Overføringskraft: 3dBm
Rangeringer Driftstemperatur: 0 til +40° C
Oppbevaringstemperatur: -10 til +55° C
Driftsspenning: DC 3V

DoC PDF Download