Eva Vannsensor

Choose language
Innhold

Her kommer du i gang med Eva Vannsensor

Du kan trykke på tallene for å gå til ønsket avsnitt.

1 Introduksjon

Bruk av Eva Vannsensor er en smart måte å oppdage uønskede vannlekkasjer på. Plasser vannsensoren på steder der vannlekkasje kan oppstå. Vannsensoren vil så varsle vannlekkasjer med lyd fra vannsensoren og advarsler i Eva Smarthus-appen.

1.1 Viktig sikkerhetsinformasjon

 • Kun for innendørs bruk. 
 • Kan brukes i temperature mellom 0 ºC og 40 ºC. 
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn.
 • Produktet skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting.
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon.
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader.
 • Kast batteriene ihht instrukser.
For utstyr som inkluderer knapp- og myntceller:
 • Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til dødsfall.
 • Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
 • Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
 • Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.
Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

1.2 I esken:

 • Eva Vannsensor
 • 2 x CR2450 batterier
 • Brukermanual
 • Sikkerhetsinstruksjoner

2 Installasjon
2.1 Kom i gang
 1. Fjern toppdekselet og skru ut skruen på batterilokket på innsiden av vannsensoren for å få tilgang til batterirommet og sett inn CR2450-batteriene som følger produktet ihht illustrasjonen.
 2. Merk: LED-lampen blinker vekslende blått og rødt som indikerer oppstart og viser deretter et mønster med tre korte blå blink hvert sekund som indikerer paringsmodus.
 3. Skru fast batterilokket og lukk toppdekslet på vannsensoren ved å klikke det på plass igjen.
2.2 Pare Eva Vannsensor til en Hub
 1. Følg instruksene i Eva Smarthus-appen for å legge til nye enheter.
 2. Hvis Eva vannsensor ikke er i paringsmodus (Se 2.1.2):
  • Åpne Eva Vannsensor ved å fjerne dekselet på vannsensoren som beskrevet over.
  • Trykk og hold inne trykknappen i mer enn 10 sekunder.
  • Eva Vannsensor indikerer paringsmodus ved at LED-lysen blinker 3 korte blå blink hvert sekund.
 3. Sett din Hub i paringsmodus via Eva Smarthus-appen, velg «Eva Vannsensor» og vent på at paringen gjennomføres. Du kan også skanne QR-koden på din enhet via Eva Smarthus-appen for å pare vannsensoren med din Hub.
2.3 Slette Eva Vannsensor fra Hub

Følg instruksene i Eva Smarthus-appen for å slette enheter fra ditt hjem/Hub.

2.4 Plassering av Eva Vannsensor

Plasser Eva Vannsensor på en jevn overflate hvor du ønsker å oppdage vannlekkasjer. Sikre at begge de lengste metallbenene på vannsensoren har kontakt med overflaten mens det benet i midten er litt over overfalten. Dette vil sikre at bade fukt og lekkasjer vil kunne oppdages av vannsensoren.

2.5 LED- og lydindikasjoner
Farge Mønster Forklaring Lyd
Blå Repeterende: 3 korte blink, 1 sekund av  paringsmodus AV
Blå 1 sekund på/av vekslende Zigbee-identifisering AV
Blå Opptil 10 middels blink Forlat nettverk: Vannsensoren har blitt fjernet fra Zigbee-nettverket. Mønsteret vil så endres til mønsteret for paringsmodus. AV
Blå 2 korte blink, 5 sekunder av  Aktivert kort polling  AV
Rød og Blå Blinker vekslende Oppstart AV
Blå 2 blink per 30 sekunder Fukt oppdaget AV
Blå Blinking og lyd  Vann oppdaget
Rød Blinking Ingen kontakt med Zigbee-nettverket  AV
2.6 Bruk av knapp
Handling Beskrivelse
Trykk og hold i mer enn 10 sekunder  Tilbakestill til fabrikkmodus etterfulgt av aktivering av paringsmodus 
Kort trykk  Send IAS supervision (hvis enheten er koblet til et Zigbee-nettverk) og hvis lyd-varsling er utløst, slå av lyden i 5 minutter. 
Trykk og hold i mer enn 5 sekunder Aktiver find and bind for endepunkt 2 (Temperatursensor)
Trykk og hold i mer enn 3 sekunder og hvis enheten er i et Zigbee-nettverk  Aktiver short poll (2 minutter) 
2.7 Bytte batterier
 1. Fjern dekselet på toppen av vannsensoren for å få tilgang til batterirommet.
 2. Skru ut skruen på batterilokket.
 3. Sett inn nye batterier. Du må erstatte alle batteriene med nye når du bytter batteri.
 4. Sett inn skruen på batterilokket og skru den fast.
 5. Lukk dekselet på toppen av vannsensoren og sett den tilbake i riktig posisjon.
 6. Merk: LED-lysene vil blinke vekslende mellom blått og rødt under oppstart. Det vil fortsette å blinke rødt helt til vannsensoren har koblet seg til Huben igjen.
3 Vedlegg
3.1 Informasjon om avhending av elektronisk avfall og elektronisk utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis.

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning.

3.2 Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

3.3 Tekniske spesifikasjoner
Generelt IP Grad: IP 20 (Innendørs)
OTA oppgraderbar
Lokal kommunikasjon Radioprotokoll: Zigbee 3.0 & HA
Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4)
Overføringskraft: 3dBm
Rangeringer Driftstemperatur: 0 til +40° C
Oppbevaringstemperatur: -10 til +55° C
Driftsspenning: DC 3V

DoC PDF Download