1. Artikler>
  2. En dyr vinter på trappen

Vinteren har gjort sitt inntog og strømprisene er og blir dyre

Vinteren blir dyr!

Det har regnet mye i høst, og prisen har gått litt ned igjen etter rekordprisene i høst. Akkurat nå er det mer vann i magasinene enn på tilsvarende tid i 2021.


Statnett beskriver situasjonen mot slutten av vinteren som «stram». Dette er en periode vi normalt importerer strøm, siden magasinene er tappet ned betraktelig og snøsmeltingen ikke har kommet i gang. Til våren kan vi ikke belage oss på noe særlig eksport, skriver Statnett her. Det vil drive prisene opp. 

En annen ting som påvirker prisene, er maksforbruket vårt i Norge. På de kaldeste dagene belaster vi kapasiteten i strømnettet til det fulle i noen av timene. Da er ikke lenger tilgjengelig kraft i magasinene begrensningen, men kapasiteten til å overføre all strømmen ut til forbrukerne. Les mer i Nettavisen. Her henvises det til NVE rapporten «Norsk og Nordisk effektbalanse fram mot 2030». Nettavisen har oppsummert rapporten slik: «Den beskriver et strømsystem i Norge og Norden som allerede er strukket til sitt ytterste, og de regner med at ting vil bli mye verre fremover».

Til vinteren er det forventet underskudd av strøm i Europa. Det vil drive etterspørselen etter import av strøm fra Norge oppover. Den eneste mekanikken vi har gjennom Nordpool, og deres marginalprising, er å sette høyere priser i Norge enn Europa. Er det underkapasitet i Europa kan de være villige til å betale svært mye og dermed driver prisene skyhøyt. Den 16. august mellom 17 og 18 var prisen i Baltikum på hele 39,40 kroner pr. kWt, eller rettere sagt den høyeste prisen Nordpool tillater (Les mer). Denne timen i Baltikum var det avkortning, altså ikke nok strøm til alle som skulle ha og strømprisen gikk dermed rett i taket. 

Så er det riktig å si at været fremover vil ha betydning for prisene. Får vi fortsatt mye regn, og frosten lar vente på seg har vi velfylte magasiner og er bedre rustet før snøsmeltingen begynner. Får vi derimot sprengkulde over lange perioder fra november blir det som Statnett skriver «stramt»! Får vi da i tillegg sprengkulde i lange perioder i Tyskland og UK, vil de drive prisen kraftig opp. Jon Hustad snakker om prisene fremover i denne episoden hos Wolfgang Wee (Se på YouTube ). Priser på 10 kroner i vinter er forventet, og kanskje 15 kroner mot våren.  

Uansett hvordan vi vrir og vender på det er de prisene vi ser nå kun en kort pustepause. Eller pustepause er vel ikke riktig når prisen for oktober var 1,65 kroner i snitt på Østlandet. Dette er kun ansett som lavt på grunn av snitt på over 4 kroner både i august og september. Vinteren vil se nye strømprisrekorder her i Norge. Spørsmålet er bare hvor høyt det kommer til å gå.