Personvernerklæring

Gyldige fra 28.04.2023


Er du opptatt av hvordan dine personopplysninger blir ivaretatt i denne nettbutikken og ved bruk av våre tjenester? Da har du kommet til rett sted!


All behandling av personopplysninger i Datek Smart Home er underlagt personopplysningsloven med forskrifter og EUs “General Data Protection Regulation” (GDPR) slik denne er implementert i norsk rett (“personopplysningsloven”). Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt i henhold til ekomloven § 2-9.


Personvernerklæringen består av 6 delkaptiler hvor 1 og 2 handler om dine personopplysninger og behandlingsansvarling. I del 3, omhandler det personvernopplysninger for kjøp og supportering av utstyr. Del 4 handler om personvernopplysninger i app. Del 5 handler om markedsføring. I 6,7 og 8 handler om beskyttelse av personvernopplysninger, endringer og klage.


1. Personopplysningene dine og personvernet ditt


Personopplysninger defineres som all informasjon som direkte og indirekte kan kobles til deg, eksempelvis telefonnummer, navn, e-postadresse og kjøpshistorikk.

Nedenfor vil du kunne lese hvordan vi i Datek Smart Home AS håndterer personopplysninger og få informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Vi håper du finner det du leter etter her. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger.

Datek Smart Home AS (org.nr. 918 005 234)

Voldgata 8, 2000 Lillestrøm

Epost: personvern@datek.no


2. Hvem er behandlingsansvarlig


Datek Smart Home AS (org.nr. 918 005 234) er behandlingsansvarlig, videre omtalt som DSH, «vi», «våre», eller «oss» i denne personvernerklæringen.


3. Behandling av kundeopplysninger for kjøp og support av utstyr og tjenester av Eva Smarthjem


I denne delen av vår personvernerklæring gjelder behandlingen av persondata i forbindelse med kjøp og/eller kjøp av våre tjenester fra Eva nettbutikk og/eller gjennom kjøp av tredjepart. Vår avtale med deg er vårt behandlingsunderlag for lagring og behandling av dine personverndata.


3.1 Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Innen behandling av kundeopplysninger for kjøp og support av utstyr og tjenester, vil vi lagre og behandle registreringsopplysninger, kjøpshistorikk og status av dine produkter.


3.1.1 Registreringsopplysninger

Når du kjøper våre tjenester eller produkter som privatkunde, må du oppgi ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, bostedsadresse og betalingsinformasjon.


3.1.2 Kjøpshistorikk

Vi vil regisrere og lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt av oss. Vi vil, der det er mulig, registrere og lagre opplysninger ved kjøp av våre produkter og tjenester der de er tilgjenglige gjennom en tredjepart.


3.1.3 Status på dine produkter

Ved å opprette en bruker i Eva Smarthus App vil vi samle inn og lagre informasjon om hvilke produkter som er installert, samt informasjon om produktenes status til enhver tid. Ved oppretning av «bruker» i Eva smarthus App, vil opplysninger om status på dine produkter være synlig for deg i din «bruker» og du vil kunne motta varslinger.


3.2 Hva bruker vi opplysningene til?

Vi tar i bruk opplysninene for administrering og supportering av ditt kundeforhold hos oss.


3.2.1 Administrering av ditt kundeforhold som privatkunde

Dine registreringsopplysninger, kjøpshistorikk og status på produkter vil brukt for å administrere ditt kundeforhold.


3.2.2 Administrering av ditt kundeforhold gjennom en tredjepart

Dersom du kjøper produktet Eva Hub fra tredjepart fra oss vil vi motta navn, telefonnummer og bostedsadresse, samt informasjon om enheter tilkoblet løsningen.


3.2.3 Feilretting og varsling

Opplysninger som status på dine produkter blir brukt for utføring av nødvendig feilretting. Ved behov for oppdateringer, endringer eller feilretting av Eva produkter, vil vi bruke dine kontaktopplysninger.


3.3 Deling av personopplysninger


3.3.1 Deling av personopplysninger med servicetjenester

Vi har samarbeidsavtale med en rekke ulike servicetjenester for å kunne tilby ulike former for installasjon-, betaling- og post-tjenester. For alle disse tjenestene foreligger det en databehandleravtale mellom oss og tredjepartselskap.


3.4 Når sletter vi personopplysninger?

Personopplysninger vil regelmessig lagres så lenge vi har en løpende avtale med deg. Ved endt kundeforhold vil personopplysningene slettes, med mindre vi er lovpålagt til å ta vare på opplysningene.


4. Behandling av personverndata og brukeropplysninger i Eva Smarthus App

I denne delen av vår personvernerklæring gjelder behandlingen av personverndata i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester fra Eva Smarthus. Vår avtale med deg er vårt behandlingsunderlag for lagring og behandling av dine personverndata og brukeropplysninger.


4.1 Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Innen behandling av kunde- og personopplysninger vil vi samle inn personopplysninger og brukeropplysninger fra enheter.


4.1.1 Personverndata

Når du oppretter en «bruker» uavhengig av «brukerrolle» i Eva Smarthus App, må du som privatperson oppgi navn, e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer disse personopplysningene for identifikasjonsformål.


4.1.2 Brukeropplysninger fra enheter

Dersom du oppretter en bruker i Eva Smarthus App aksepterer du til at vi kan motta teknisk informasjon, tjenesteinformasjon og varslinger. Ved opprettelse av bruker i Eva Smarthus App samtykker du også til datalagring av rapportering av enheter.


4.2 Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker opplysningene for å administrere, supportere, rapportere og videreutvikle tjenestene og produktene for Eva Smarthus.


4.2.1 Administrering av din "bruker"

Registreringsopplysninger blir brukt for å identifisere og administrere din «bruker» slik at du kan ha tilgang til alle våre tjenester vi tilbyr over Eva Smarthus App.


4.2.2 Vedlikehold og support av hjemmet

Brukeropplysninger blir brukt for å kunne enkelt besitte informasjon av hjemmet for å kunne gjøre proaktiv-feilretting, oppdatering og vedlikehold av utstyr, samt eventuelle support-oppgaver i ditt kundeforhold med oss.


4.2.3 Rapportering og fremvisning i Eva Smart App

Brukeropplysninger som kommer fra rapportering av våre enheter blir lagret og brukt til å framvise dette i Eva Smarthus App for å utfylle produkt og tjeneste(r) sitt formål. Enkelte rapporteringer vil ha lengre lagringstid enn andre type rapporter. Les mer om dette under punkt 4.3.


4.2.4 Analyse og videreutvikling av tjenesten

Brukeropplysninger kan bli brukt for analyse til det formål om å forbedre produktene og tjenestene levert av DSH.


4.3 Når sletter vi opplysninger og brukeropplysninger?

Personverndata vil regelmessig lagres så lenge vi har en løpende avtale med deg. Ved endt kundeforhold vil personopplysningene slettes, med mindre vi er lovpålagt til å ta vare på opplysningene.


Brukeropplysningene slettes automatisk etter 90 dager.


5. Behandling av kunde- og personopplysninger for markedsformål

I denne delen av vår personvernerklæring gjelder behandlingen av persondata i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester fra Eva Smarthus. Ditt samtykke er vårt godkjenningsunderlag for behandling av dine personverndata.


5.1 Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Ved samtykke vil vi lagre informasjon som e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer disse personopplysningene for identifikasjon - og kontaktformål.


5.2 Hva bruker vi opplysningene til?

Til markedsformål vil vi ta i bruk dine kunde - og personopplysninger for å sende ut tilbud og informasjon til deg.


5.2.1 Nyhetsbrev

Vi ønsker å sende deg opplysninger og gode tilbud på produkter levert av oss, eller relaterte produkter levert av våre samarbiedspartnere. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og vil da ikke lenger motta markedsføring.


5.3 Når sletter vi personopplysninger?

For markedsformål er du nødt til å gi ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, noe som gjør oss lovpålagt til å slette personopplysninger tilknyttet samtykke. Ved å trekke samtykke vil man ikke lenger kunne motta markedsføring.


6. Hvordan beskytter vi personopplysninger?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil kunne være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut slik informasjon.


DSH bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på en annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.


Vi deler kun personopplysningene dine med tredjepart for at de skal kunne bistå oss i formål som er er våre, og aldri for at tredjepartter skal benytte dine personopplysninger til sine formål. All behandling av person - og brukeropplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


7. Klager og henvendelser

Alle henvendelser om personvern og vår bruk av dine personopplysninger kan rettes til oss på hei@evasmart.no


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettside:

www.datatilsynet.no


8. Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår bruk av dine personopplysninger eller endringer i relevant regelverk, vil denne personvernerklæringen oppdateres. Ved endringer av betydning vil du få beskjed om det. Du finner nyeste versjon på vår nettside.