Eva Strømstyring reduserer strømkostnadene for deg - helt automatisk

Eva Strømstyring gir deg en super enkel og oversiktlig løsning for strømsparing. Skru på strømstyring, velg standard oppsett og du er umiddelbart i gang og reduserer strømforbruket med minst 15 % fra første dag.

Automatisk strømstyring

Automatisk strømstyring

Eva Strømstyring er en tjeneste som lar deg spare både energi og penger uten å være ekspert på spotpriser, nettleietariffer og lastbalansering.


Vi sparer automatisk på dine vegne, så kan du bruke energi på noe annet.


Lad bilen smartere og billigere

Lad bilen smartere og billigere

Nå kan du bruke Eva Strømstyring til å lade elbilen med ladere fra Zaptec, Easee og Charge Amps!


I Eva appen oppgir du hvor mye du vil lade og når bilen skal være ferdigladet, så lades bilen når strømmen er billigst. Eva Strømstyring passer samtidig på kapasitetsleddet og hovedsikringen for deg.


Det er mye å spare på å lade bilen på døgnets billigste timer.Se hvor mye du kan spare med Eva Strømstyring

Godt og varmt gult

Styrer oppvarmingen

Hele 50-60 % av strømkostnadene går til oppvarming i et vanlig hjem. Eva strømstyring øker temperaturen i hjemmet ditt når strømprisen er lav og senker den når prisen er høy. Så enkelt sparer du penger uten at det går ut over komforten.Styrer varmtvannet

Styrer varmtvannet

En gjennomsnittlig bolig bruker normalt ca. 20 % av strømforbruket til oppvarming av varmtvann, og oppvarmingen skjer normalt når prisen er høyest.


Ved å styre berederen smart, varmeres varmtvannet opp i de timene av døgnet med lavest pris.


Hvor mye koster det å vaske klær nå

Gir deg innsikt

Vet du hvor mye strøm du bruker, når du bruker den og hva du bruker strømmen på?


Med en måleravleser får du innsikt i forbruket ditt historisk og i sanntid, så du er bedre rustet til å spare penger, manuelt eller automatisk.


Leveres ferdig installert

Leveres ferdig installert

En elektriker installerer et relé i sikringsskapet som styrer varmtvannsberederen, og bytter ut en eller flere av termostatene dine med en smart variant - uten at du trenger å gjøre noe med kablene som ligger i gulvet.


Deretter installeres måleravleser i sikringsskapet, produktene kobles til Eva Hub, og oppsett for strømsparing settes opp for deg - så du slipper å tenke på det.


Når elektriker utfører jobben, kan du få støtte fra ENOVA på 35 % av kostnaden!


Få støtte til smart strømstyring fra ENOVA

For å bidra til at nordmenn investerer i løsninger for smart strømstyring kan du få tilskudd på 35 % av det du betaler for systemet og installasjonen av dette. Til sammen er det mulig å motta 10.000 i støtte. Det er en rekke krav som stilles for at du skal få en god løsning som ikke går på bekostning av komfort, og som installeres av kvalifiserte fagfolk. Vår startpakke for strømstyring kvalifiserer til støtte fra ENOVA, forutsatt at den installeres av elektriker. Fra 27.april 2023 endret Enova navn på dette tiltaket til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger". Les mer om ENOVA-støtten.

Du kan også gjøre mye selv

Eva Hub, Eva Måleravleser og Eva Smartplugg kan du fint installere selv og få oversikt over forbruket ditt, og muligheten til å styre elektriske apparater ved hjelp av Eva Smartplugg.


Å sette smarte plugger på dine panelovner kan ha veldig god effekt, og om du også har en temperatursensor i rommet kan du styre temperaturen i rommet fra appen.


Eva Strømstyring øker oppvarming i de billigste timene og senker temperaturen litt i de dyreste timene. Da får du god spareeffekt. Du kan også følge med på hvor mye strøm hver panelovn bruker akkurat nå i Eva appen, siste døgn, uke, måned eller år.

Få oversikt over forbruket ditt med sanntids avlesning

Få oversikt over forbruket ditt med sanntids avlesning

En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt, helt ned på timenivå. Det innebærer at du slipper å lese av og registrere strømmen manuelt. Med andre ord sikrer måleren at du kun betaler for det faktiske forbruket ditt.


Ny strømstøtteordning, hva betyr det?

Ny strømstøtteordning, hva betyr det?

Den 1. september ble ordningen for «midlertidig strømstønad» endret. Endringene gjør det enklere å forstå hva strømmen faktisk koster deg. Samtidig betyr det at du må redusere strømbruken hvis du vil redusere strømregningen din.


Hvorfor er strømmen dyr?

Hvorfor er strømmen dyr?

De fleste i Norge har spotprisavtaler på strøm. Med en slik avtale går strømprisene opp og ned gjennom døgnet. Variasjonen hver dag kan være svært stor og følger ikke samme mønster, men normalt er prisen høyest når folk bruker mest. I tillegg må du passe på nettleien.


Slik sparer du tusenvis i året

Slik sparer du tusenvis i året

Mange lurer på hva som er beste strategi for å redusere strømregningen. Her er noen enkle grep man kan gjøre for å redusere kostnaden.


Hvordan kutte strømregningen?

Hvordan kutte strømregningen?

Mange tror at eneste måten å spare penger på strømregningen er å bytte strømavtale. Det er dessverre en myte.


Er det mye å spare på å lade bilen når det er billigst strøm?

Er det mye å spare på å lade bilen når det er billigst strøm?

Strømprisene varierer mye innenfor en dag, en uke og måned, så det er opplagt mulig å spare penger på å lade når det er billigst. Men, hvor mye?