1. Artikler>
  2. Ny strømstøtteordning, hva betyr det ?

Ny strømstøtteordning, hva betyr det?

Den 1. september ble ordningen for «midlertidig strømstønad» endret. Endringene gjør det enklere å forstå hva strømmen faktisk koster deg. Samtidig betyr det at du må redusere strømbruken hvis du vil redusere strømregningen din.

Mindre variasjon

Kort oppsummert så vil prisen du betaler for hver kWt du bruker, variere mindre. For hver krone strømmen øker utover 1 krone, vil du betale 10 øre. Koster strømmen 2 kroner betaler du 98,75 øre, koster den 3 kroner øker prisen din med 10 øre til 108,75 øre.

Strømpris på 10 kroner betyr da en faktisk kostnad på 178,75 øre.


Hva er endret?

Innslagspunktet på 70 øre (med moms blir dette 87,5 øre) er fortsatt det samme. Det samme er kompensasjonsgraden på 90%. Det som er endret er at kompensasjonen regnes time for time og ikke basert på snittet for alle timer i den aktuelle måneden. Strømregion NO4 (Tromsø) betaler ikke moms på strøm, mens resten av Norge betaler 25%.

Koster strømmen denne timen 1 krone, mottar du kompensasjon på 90% av differansen mellom 1 krone og 87,5 øre – altså 90% av 12,5 øre som er 11,25 øre. Strømmen koster da 88,75 øre pr. kWt denne timen.

Kompensasjon time for time

Tidligere kunne gjennomsnittprisen for en måned være f.eks. 1,50 kroner pr kWt. Da ble kompensasjonen for alle timer den måneden (150-87,5) * 90 = 71,25 øre. Dette fikk du da for alle timer uavhengig av prisen aktuelle time. Kostes strømmen en time under 50 øre betalte du, - 21,25 øre. Altså du «tjente» over 21 øre på forbruket den timen. En time som kostet 4 kroner fratrukket kompensasjon kostet deg tilsvarende 3,29 kroner.

Med den nye ordningen vill de samme timene kostet deg 50 øre (under innslagsgrensen) og (400– 87,5) * 0,9 = 1,19 kroner.

Det å flytte forbruk mister noe av effekten

Siden prisene blir glattet ut, vil det å flytte forbruk miste noe av effekten. Med månedsgjennomsnitt modellen ville en økning i strømprisen på 2 kroner faktisk kostet deg 2 kroner mer pr. kWt, mens den nå vil koste deg 20 øre.

Mest effektivt å redusere forbruket

Hvis du vil redusere strømkostnadene, er reduksjon i forbruk det beste. Elbilen og varmtvannsberederen krever like mange kWt som før, derfor er det å redusere oppvarming den mest effektive måten å redusere forbruket på. Reduksjon kan gjøres ved å etterisolere, bytte til 3 lags vinduer eller skru ned temperaturen når du sover eller ikke er hjemme. Lukk også døren til rom som ikke brukes, og senk temperaturen i de rommene.


Med Strømstyring kan du enkelt få satt opp reduksjon om natten og spare penger uten at du merker det på komforten. Med 6 timer nattsenking fra 22:00 til 04:00 kan du redusere forbruket 10-20% på hver varmekilde du styrer.