Slik søker du om Enova støtte

Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger

27. april 2023 endret Enova navn på dette tiltaket til fra "Smart Strømstyring" til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger."


Ordningen sikrer at du får igjen 35 % av det du betaler for systemet og installasjonen av dette. Til sammen er det mulig å motta 10.000 i støtte. Har du hytte eller sekundærbolig kan du også søke støtte for denne. Samme regler gjelder for primær og sekundærbolig.

Kravene Enova setter for at systemet oppfyller kravene for slik støtte er:

Kravene Enova setter for at systemet oppfyller kravene for slik støtte er:

  • Styrer forbruket til timer på døgnet med lavest strømpris

  • Passer på at hovedsikringen ikke blir over belastet

  • Har styring basert på kapasitetsleddet i nettleien

  • Tar hensyn til komfort i boligen

  • Må styre minimum to laster i hjemmet av gulvvarme, varmtvannsbereder og lading av kjøretøy

  • Alt arbeid skal være utført av fagfolk


Eva Strømstyring tilfredsstiller alle disse kravene, og kvalifiserer dermed for støtte. I Eva Smarthus appen stiller elektriker inn størrelse på hovedsikring og setter sammen med deg din grense på nettleiens kapasitetsledd. Så gjør Eva Strømstyring resten av jobben for deg.

Slik går du frem for å få støtte

Slik går du frem for å få støtte

  1. Bestill utstyr og Eva Strømstyring
  2. Få elektriker til å montere for deg
  3. Gå til Enova sine sider og lever søknad. Legg ved Eva Strømstyring systemerklæring, faktura fra Eva Smarthus og elektriker
  4. Når søknaden er ferdig behandlet mottar du støtten direkte på din konto


Dokumentasjonen du legger ved må dokumentere at du styrer minst to flyttbare laster, at systemet styrer etter strømpris og totalt forbruk i boligen, samt at nødvendig installasjon er utført av fagfolk.