Hvordan styrer Eva Strømstyring oppvarming av varmtvannet

Oppvarming av vann

En husholdning på fire, bruker i gjennomsnitt over 10 kWt på varmtvann hver dag. De fleste bruker gjerne mer. En varmtvannsbereder på 200 liter, bruker ca. 14 kWt på oppvarming hvis den tømmes for varmtvann. Det tilsvarer rundt 3-4.000 kWt i året på oppvarming av varmtvann.


Varmtvannstanken kan sammenliknes med en elbil. Bilen skal være ladet til du skal bruke den, og vannet skal være varmt når du skal dusje eller skal vaske opp. Det spiller liten rolle om vannet er varmet opp rett før du skal dusje, eller om det ble varmet opp for 6 timer siden. Derfor er det smart bruke strøm på oppvarming av vannet nå prisen er lavest.


Eva Strømstyring har en egen modus for varmtvannsbereder. Du kan bruke et

relè i sikringsskap, i veggboksen bak bereder eller ett på veggen ved bereder. Relèt skrur av og på oppvarmingen basert på strømprisen. Et slikt relè kan benyttes på alle varmtvannsberedere i salg i Norge, så du trenger ikke kjøpe ny varmtvannsbereder.


Når relèt er montert av elektriker, kan du enkelt velge når det er viktigst for deg at vannet er varmt og om du bruker mye eller lite varmtvann.

Svipe for å se mer

Selvfølgelig får du en god oversikt over når varmtvannet skal varmes opp, og du kan se at dette er når prisen er lavest. Det er enkelt å gjøre endringer dersom du syns du ikke får nok varmtvann.

Legionella beskyttelse

For å unngå problemer med legionellabakterier vil varmtvannsbereder fullvarme hver søndag. Dvs. at Eva Strømstyring sørger for å varme så mange timer på rad at alt vannet når 70 grader. Dette dreper evt. bakterier. Dette er kun et sikkerhetstiltak, da legionella bakterier er svært sjeldne i norske varmtvannstanker.

Optimal sparing med "Bortemodus"

Er du bortreist over lengre tid, eller det er lenge til neste gang du skal på hytta, setter du hjemmet/ hytta i "Bortemodus". Når du er borte slås varmtvannsbereder av alle dager, unntatt søndag. På søndag varmer den alt vannet opp til 70 grader. På den måten reduserer du forbruket med 50 % av hva den hadde brukt på å holde varmen konstant hver dag.

God oversikt og enkelt å gjøre endringer

God oversikt og enkelt å gjøre endringer

Du får full oversikt over når varmtvannet skal varmes opp. Det er enkelt å gjøre endringer, og sette opp prioriterte tidspunkter for deg der det er viktig at det er varmt vann.


Styring av varmtvann

Styring av varmtvann

I en gjennomsnittlig bolig utgjør varmtvann ca. 20 % av strømforbruket. Oppvarmingen skjer normalt når prisen er høyest, altså på morgenen eller på ettermiddagen/kvelden. De fleste bruker mye mindre varmtvann i løpet av døgnet enn det som er i varmtvannstanken, og det er ingen grunn til å varme opp vannet når strømmen er på det dyreste. Ved å styre berederen smart, varmes varmtvannet kun i de timene av døgnet med lavest strømpris.