Automatisk lading når strømmen er billigst

Elbiler krever mye strøm og de fleste lades hver dag. Du sparer mye penger på å lade smartere.

Lad bilen smartere og billigere

Nå har vi støtte for Easee, Zaptec og Charge Amps. Når du abonnerer på Eva Strømstyring får du en ny og oppdatert ladeplan som lader på billigst mulig strøm hver gang du kobler til bilen din. Du kan enkelt endre ladeplan etter behov eller avreisetid. I tillegg sørger tjenesten for at strømforbruket ditt ikke går over på neste kapasitetsledd for nettleie.

Smart og enkel lading

Smart og enkel lading

 • Reduserer strømregningen
 • Ladeplan tilpasset ditt behov
 • Passer på totalt strømforbruk
 • Lad manuelt hvis du heller ønsker det
 • Koble til din eksisterende lader; Easee, Zaptec eller Charge Amps


Dynamisk ladeplan

Dynamisk ladeplan

 • Oppdatert ladeplan hver gang du kobler til bilen
 • Ny ladeplan hvis du endrer ladebehov eller avreisetid
 • Passer på at du ikke bruker mer strøm enn du har valgt som maksimalt
 • Passer på hovedsikringen din
 • Oversiktlig ladeplan i appen


Full oversikt over ladingen

Full oversikt over ladingen

 • Fyldig hendelseslogg
 • Se når bilen var ferdig ladet
 • Se feilmeldinger
 • Effektstyring - kommer i høst


Få ENOVA-støtte på inntil 10.000 kr

Få ENOVA-støtte på inntil 10.000 kr

For å søke om Enova-støtte må du styre minimum to av lastene i hjemmet. Eva Strømstyring sammen med f.eks elbillading, termostat og/eller smart rele til VVB gir rett til støtte på inntil 10.000 kr. Du kan søke støtte for elbilladere du har fått installert 20 måneder tilbake i tid hvis du kombinerer med Eva Strømstyring.