1. Artikler>
  2. Er det mye å spare på å lade elbilen?

Hvor mye kan du spare når du lader bilen?

Kjørelengde på 16.000 km i året

Hvis du kjører 16.000 km i året tilsvarer det rundt 2.400 kWt strømbehov, ved blandet kjøring. Det betyr et daglig ladebehov på 6,6 kWt.

Bor du på Østlandet og lader hver ettermiddag, koster det deg rundt 3.000 kroner i året, med strømkompensasjon. Den regningen kan du med enkle grep redusere med 2/3. Det er faktisk penger å spare i alle strømregioner.


Lading av elbil Oslo Kristiansand Trondheim Tromsø Bergen
Lade når du kommer hjem fra jobbkr 3 040kr 3 155 kr 1 159kr 633kr 3 155
Lader på laveste pris med mest lading i helgkr 1 063kr 793kr 525kr 319kr 1 211
Lade på dyreste time med mest lading i helgkr 3 539kr 3 850kr 1 466kr 732kr 3 633
Effekt smart ladingkr 1 977kr 2 362kr 634kr 314kr 1 944

Tallene er beregnet med en effekt på en standard 16 A kurs. Det tilsvarer 3,68 kWt i effekt. Med et ladebehov pr. dag på 6,6 kWt tilsvare dette 1,79 timer lading.

Det er mer effektivt å lade på høyere effekt, men da blir det behov for å regne inn effekten på nettleien sitt kapasitetsledd. Dette varierer stort mellom ulike nettselskap, så effekten er ikke regnet ut her. Normalt vil det å lade på 3,68 kWt effekt være mest lønnsomt. Da holder man seg stort sett under 10 kWt kapasitetsleddet. Spranget til neste ledd kan fort være 100-150 kroner pr. måned, så det å lade på relativt lav effekt er mest lønnsomt.


Å legge opp til å lade mest i helgen betyr at man må spekulere på at prisene faktisk blir lavere i helgen enn de er i starten av uka. Statistisk sett treffer dette veldig godt, men det kan jo være en og annen uke hvor det ikke treffer like godt. Likevel viser prisene fra 2022 at det har stor effekt å lade mest i helgene. Dette gjelder for hele landet.


Noen dager er strømprisen negativ. Det vil si at spotprisen på strøm i snitt er lavere enn kompensasjonen for måneden. Da vil man kunne spare mye, og noen ganger også tjene penger på lading. Region Kristiansand hadde 32 dager med negativ gjennomsnittspris i 2022, og laveste snitt var 1,83 kroner. Det betyr at du får 1,83 kroner pr. kWt du brukte. Her tilkommer nettleie på rundt 40 øre, så reelt sett fikk de i denne regionen rundt 1,40 kroner for hver kWt de brukte den 18. september.


Så, ikke lad med en gang du kommer hjem fra jobb. Se om du kan skyve denne lading til de billigste timene av døgnet og mesteparten av ladingen til helgen. Det kan spare deg et par tusenlapper i året!