1. Artikler>
  2. Få støtte til smart strømstyring

Få Enova støtte med Eva Strømstyring

Nå får man støtte fra Enova ved installasjon av smart strømstyring. Du får tilbakebetalt 35% av utstyr- og installasjonsutgifter, opptil 10.000 kr. totalt.


Ordningen bidrar til å redusere strømutgiftene til norske husstander og jevner ut belastningen på kraftnettet.

Kravene fra Enova

Kravene fra Enova

  • Styre minst to store laster i hjemmet, som for eksempel gulvvarme og varmtvannsbereder

  • Styre forbruket til timer med lavest strømpris

  • Unngå at hovedsikringen blir overbelastet

  • Styre basert på kapasitetsleddet i nettleien

  • Ta hensyn til komfort i boligen

  • Må installeres av sertifisert elektriker


Eva Strømstyring

Eva Strømstyring

Styrer varmtvannsberederen, varmekablene og elbil-laderen din automatisk. Så kan du bruke energi på noe annet!