1. Artikler>
  2. Hva er en AMS måler?

Hva er egentlig en AMS-måler?

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS-måler)

En AMS-måler er strømmåleren din, som ofte blir kalt for smarte strømmålere. Som strømkunde har du sannsynligvis en smart strømmåler. Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av målerne.


Hva er fordelene med en AMS-måler?


  • registrering av strømforbruket
  • automatisk avlesning av målere
  • korrekt avregning
  • enklere bytte av kraftleverandør


De nye målerne er også et svært nyttig verktøy for nettselskapene. Mer informasjon om hva som skjer i strømnettet nærmest kundene, gjør at nettselskapene kan drifte nettet mer effektivt. Lavere driftskostnader vil over tid føre til at nettleien blir lavere enn den ellers ville ha vært.


Hva oppnår nettselskapene med smarte målere?


  • færre feil og strømavbrudd i overføringsnettet
  • hurtigere lokalisering og oppretting av feil
  • færre jordfeil/økt personsikkerhet
  • færre spenningsavvik

Få kontroll på strømforbruket ditt

Få kontroll på strømforbruket ditt

Eva Måleravleser gir deg full kontroll på strømforbruket ditt - uten at du trenger å bytte strømavtale! Måleravleseren plugges i AMS-strømmåleren din, og med Eva Hub får du lest av strømforbruket ditt i sanntid.
Har du ikke åpnet HAN-porten?

Hvis du ikke har åpnet HAN-porten fra før av, må du som kunde kontakte strømselskapet ditt for å kunne benytte deg av Eva Måleravleser. Dette er fast prosedyre hvis du ønsker å optimalisere strømforbruket ditt med en måleravleser. Slik åpner du HAN-porten.