1. Artikler>
  2. Sammenligning røykvarslere

Hvilken type røykvarsler er den beste?

Alle typer røykvarslere på markedet har samme formål, de skal redde liv. Det finnes tre typer røykvarslere, optiske, ioniske og termiske. Forskjellen på de tre brannvarslerne er at de detekterer røyk og branntilløp på ulike måter.

Optiske røykvarslere

Optiske røykvarslere

Optiske røykvarslere reagerer på ulmebrann, dette gjør at de raskere oppdager en mulig brann. Mange av dagens branntilløp starter med at det ulmer i elektroniske apparater, møbler, sengetøy eller gardiner. Optiske røykvarslere reagerer også på flammebrann.Les mer om optisk røykvarslerIoniske røykvarslere

Ioniske røykvarslere

Ionsike røykvarslere detekterer flammebrann.

Ioniske røykvarslere reagerer på åpne branner som utvikler seg raskt, men de reagerer ikke på ulmebrann der det ikke er flammer.
Termiske røykvarslere

Termiske røykvarslere

Termiske røykvarslere detekterer temperaturforskjellen i hjemmet


For at termiske røykvarslere skal kunne reagere, må det være raske temperaturendringer. Det gjør den mindre egnet til å oppdage ulmebrann.


Alle røykvarslerne er anbefalt og tilgjengelig på markedet i dag. Derimot skiller den optiske røykvarsleren seg ut og er anbefalt av Brannvernforeningen. Mye av grunnen til det er at den i mange tilfeller reagerer raskere enn ioniske varslere.


Brannvernforening sin anbefaling er at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604". I Eva Smarthus nettbutikk har du mulighet til å kjøpe røykvarslere som er CE godkjent og som følger standarden "NS-EN 14604".