1. Artikler>
  2. Seriekobling av røykvarslere

Seriekobling

Vet du hva seriekobling av røykvarslere er? Og om det faktisk fungerer slik du ønsker i hjemmet?

I 2013 kom det en ny funksjon på røykvarslere; muligheten til seriekobling. Seriekobling kobler alle røykvarslerne sammen slik at hvis en røykvarlser dekterer røyk vil alle røykvarslerne begynne å alarmere. Dette skaper en helt annen type varsling enn tidligere; skulle det starte å brenne et sted i huset vil alle røykvarslerne i huset starte varsling. På denne måten får man en sikkerhet for alle i huset sånn at alle i husholdningen kan reagere raskt.


Mange nye røykvarslere i dag kommer med mulighet for seriekobling. Seriekobling har i stor grad blitt en industri standard.


De fleste nye røykvarslere i dag kommer med mulighet for seriekobling, men siden mange løsninger trenger en vis brukerinteraksjon for å sette opp røykvarslerne riktig ser man en høy feilmargin for at de fungerer som ønskelig. Videre opplever også variasjon i hvor godt de fungerer sammen over tid hvis man eksempelvis bytter plass på røykvarslerne eller man må byttet batterier. Hos noen fabrikater av røykvarslere må man gjøre en ny set-up, som man gjorde første gang, hver gang noe endrer seg.


Røykvarslere som automatisk kobler seg sammen, sikrer at du ikke trenger å bruke energi på å teste, leve i usikkerhet og finne ut hvordan de kan seriekobles.


Frient røykvarslere sikrer at du kan alltid være trygg på at de seriekobles så lenge de har batteri. Kobler du Frient røykvarsler i Eva Smarthus app vil du ha oversikt over batterinivået til røykvarslerne. Nærmer batterinivået seg lavt vil du få varsel av Eva App at batteriet bør byttes.


Smarte røykvarslere

Smarte røykvarslere

Se hvilke fordeler du kan få hvis du legger inn røykvarlserene i Eva Smarthus appen