1. Artikler>
  2. Stemninger og automasjoner

Hva er stemninger og automasjoner?

Automatisering av et hjem behøver ikke å være vanskelig. Ved bruk av stemninger og automasjoner kan du skape ren magi.

Stemninger er enkelt forklart hva som skal skje, og med automasjoner kan du bestemme når det skal skje. Sammen er de kraftige verktøy som automatiserer hjemmet.


Tenk deg et hjem som automatisk reduserer strømforbruket, som skrur av lys når du legger deg, eller som automatisk skrur av alarmen når du kommer hjem fra jobb.


Stemninger

Stemninger

En stemning er kort fortalt en kommando til en eller flere enheter i smarthuset med beskjed om hva slags setting de skal gjøre når stemningen blir aktivert.


Stemninger setter for eksempel lys og varme slik du vil ha det. Stemninger kan opprettes for hele boligen eller for enkelte rom.


I vår kunnskapsbank kan du få en innføring i hvordan du kan lage stemninger.


Automasjoner

Automasjoner

Brukes til å aktivere stemninger eller utføre handlinger når bestemte betingelser oppfylles. Det kan være at en automasjon skal starte på ett gitt tidspunkt, over eller under en bestemt temperatur eller når strømprisene er på sitt høyeste eller laveste.


Automasjoner kan lages for en enkelt enhet, slik som en lyspære, eller for en stemning som f.eks kontrollerer alle termostatene i hjemme.


Lær hvordan du kan lage dine egne automasjoner.