1. Artikler>
  2. Vannsensor kan spare deg for penger

En vannsensor kan spare deg for store utgifter

Det er større sannsynlighet for private hjem å oppleve vannlekkasjer enn brann og innbrudd til sammen.

Mange ser på vannskader som lite kritisk ettersom det er sjeldent fare for liv. Derfor er det heller ikke mange som går rundt å tenker på det i hverdagen. Vannskader kan derimot gi store økonomiske konsekvenser hvis man ikke oppdager og agerer raskt.


Det som er bekymrende, er at trenden har over de siste årene vært økende. (Kilde; VASK finans)


Det er ikke alltid behov for å gjøre store investeringer i oppdatering av rørsystem, noen ganger holder det med å være mer oppmerksomhet og få rask varsling dersom uhellet er ute.


Statistikken forteller at 70 % av vannlekkasjene i privathjem skyldes tradisjonelle lekkasjer fra vann- og avløpsrør. Lekkasjene oppstår som oftest i eldre kobberrør som blir gjerne brukt i uttak og inntak av vann- og eldre avløpsrør. Disse er gjerne lokalisert i hjemmet hvor man ikke ferdes daglig hvor man har muligheten til å gjøre en rask observasjon.


I dag har man en rekke ulike teknologier som er ment for å alarmere og stoppe når uhellet for vannlekkasje inntreffer. De teknologiske løsningene er svært ulike i forhold til hvor de stopper vannet, om de er kablet eller ikke og størrelse. Til felles for de alle er å hjelpe deg om å unngå større og kostbare vannlekkasjer.