1. Artikler>
  2. Vannsensor kan spare deg for penger

Vannsensor kan spare deg for utgifter

Det er større sannsynlighet for privathjem å oppleve vannlekkasjer enn brann og innbrudd til sammen.

Mange ser på vannskader som lite kritisk ettersom det er sjeldent fare for liv og helse i husholdningen, derfor er det heller ikke mange som tenker på det i det daglige. Vannskader kan derimot gi alvorlige økonomiske konsekvenser for husholdningen hvis man ikke oppdager og agerer raskt.


I 2021 var det over 70 000 tilfeller av vannskader i private hjem till en estimert erstatnings-verdi på over 3 milliarder kroner. Dette utgjør i underkant av 43 000 kroner per tilfelle.


Det som er bekymrende, er at trenden har over de siste årene vært økende. (Kilde; VASK finans)


Det er ikke alltid behov for å gjøre store investeringer i oppdatering av rørsystem, noen ganger holder det med å være mer oppmerksomhet og få rask varsling når uhellet er ute.


Statistikken forteller at 70% av vannlekkasjene i privathjem skyldes tradisjonelle rørlekkasjer fra vann og avløpsrør. Lekkasjene oppstår som oftest i eldre kobber rør som blir gjerne brukt i utakk og inntak av vann og eldre avløpsrør. Disse er gjerne lokalisert i hjemmet hvor man ikke ferdes daglig hvor man har muligheten til å gjøre en rask observasjon.


I dag har man en rekke ulike teknologier som er ment for å alarmere og stoppe når uhellet for vannlekkasje inntreffer. De teknologiske-løsningene er svært ulike i forhold til hvor de stopper vannet, om de er kablet eller ikke og størrelse. Til felles for de alle er å hjelpe deg om å unngå større og kostbare vannlekkasjer.


Noen av de teknologiske løsningene som finnes i markedet i dag

I dag finnes det en rekke løsninger for å forbygge og varsle vannlekkasje. Et kjent merke er waterguard, les mer om forskjellen på waterguard og vannsensor.