Slik søker du om Enova støtte.

Smart styringssystem for strøm

Ordningen sikrer at du får igjen 35 % av det du betaler for systemet og installasjonen av dette. Til sammen er det mulig å motta 10.000 i støtte. Har du hytte eller sekundærbolig kan du også søke støtte for denne. Samme regler gjelder for primær og sekundærbolig.

Kravene Enova setter for at systemet oppfyller kravene for slik støtte er:

Kravene Enova setter for at systemet oppfyller kravene for slik støtte er:

  • Styrer forbruket til timer på døgnet med lavest strømpris

  • Passer på at hovedsikringen ikke blir over belastet

  • Har styring basert på kapasitetsleddet i nettleien

  • Tar hensyn til komfort i boligen

  • Må styre minimum to laster i hjemmet av gulvvarme, varmtvannsbereder og lading av kjøretøy

  • Alt arbeid skal være utført av fagfolk


Eva Smart Strømstyring tilfredsstiller alle disse kravene, og kvalifiserer dermed for støtte. I Eva Smarthus appen stiller elektriker inn størrelse på hovedsikring og setter sammen med deg din grense på nettleiens kapasitetsledd. Så gjør Eva Smart Strømstyring resten av jobben for deg.

Slik går du frem for å få støtte

Slik går du frem for å få støtte

  1. Bestill Eva Smart Strømstyring pakken
  2. Elektriker kommer og monterer for deg
  3. Gå til Enova sine sider og lever søknad. Legg ved Eva Smart Strømstyring systemerklæring, faktura fra Eva og elektriker
  4. Når søknaden er ferdigbehandlet mottar du støtten direkte på din konto


Dokumentasjonen du legger ved må dokumentere at du styrer minst to flyttbare laster, at systemet styrer etter strømpris og totalt forbruk i boligen, samt at nødvendig installasjon er utført av fagfolk. Alt dette sørger vi at du får når du bestiller av oss.