1. Artikler>
  2. Spar strøm med disse strategiene

Spar strøm med disse strategiene

Fra 1. september innføres 90 % kompensasjon over 87,5 øre (70 øre + moms). For hver krone gjennomsnittsprisen stiger for en måned, må du ut med 10 øre mer pr. kWt. Mye dekkes inn via kompensasjonen, men du må fortsatt betale 1,70-1,80 kroner pr. kWt for strøm + nettleie med en gjennomsnittspris for måneden på 5 kroner. Derfor lurer mange på hva som er beste strategi for å redusere strømregningen.

La oss se på et eksempel

En husstand bruker 1.500 kWt på en måned, og gjennomsnittsprisen er 5 kroner den måneden. Uten kompensasjon vil de betale kr 7.500 for strømmen de bruker, som blir redusert til kr 1.931,25 med 90 % kompensasjon.


Hvordan kan denne husstanden redusere kostnadene ytterligere?

Redusert forbruk

Hvis de er flinke til å gjøre sparetiltak kan de lett redusere strømforbruket med 5 %. En grad kaldere i huset, fyre med ved, stenge av og redusere varmen i rom de ikke bruker vil hjelpe dem godt på veien. Har de gulvvarme eller varmepumpe kan natt og dagsenking være til hjelp også.


I vårt eksempel vil en 5% reduksjon av forbruket betyr at de klarer seg med 1.425 kWt den måneden. Med kompensasjon faller da månedsprisen fra kr 1.931,25 til kr 1.834,69. En reduksjon på kr 96,56. I tillegg blir nettleien redusert med kr 29,70 så den totale reduksjonen blir på rett over kr 126,-.


Hvor mye nettleien går ned avhenger av hvor stor fast og variabel delen av nettleien din du har, men normalt vil man kunne spare 2-3 % av den totale nettleien. Se eksempelet under.

Redusert gjennomsnittspris

En annen sparestrategi er å redusere gjennomsnittsprisen. Dvs. at husstanden må bruke mer av strømmen i de billigste timene i døgnet, og mindre i de dyreste. Klarer familien å få redusert gjennomsnittsprisen de bruker med 5 % (fra kr 5,0 til kr 4,75), får de fortsatt samme kompensasjon. Kompensasjonen regnes av gjennomsnittet i regionen for alle månedens timer. Slår de denne med 5 % reduseres regningen fra kr 1.931,25 til kr 1.556,25 eller totalt med 19 %.


Forbruk kWt1 500


Gjennomsnittspris månedkr 5,00


KostnadUten kompensasjonMed kompensasjon5 % redusert forbruk5 % redusert gjennomsnittspris
Kostnadkr 7 500,00kr 1 931,25kr 1 834,69kr 1 556,25
Spart i strøm

kr 96,56kr 375,00
Spart nettleie

kr 29,70

Betal mindre for strømmen med Eva Strømstyring

Hvordan redusere gjennomsnittsprisen?

Det klart enkleste er å anskaffe et smarthussystem som gjør dette for deg, men manuelle tiltak kan være effektive også. Skru av varmtvannsbereder når du står opp og før du dusjer, og skru på igjen når strømmen er billigere. Lad elbilen når det er billigst og senk varmen når det er dyrest.


Et smart styringssystem vil være mest effektiv hvis du benytter det sammen med smarte termostater til gulvvarme, et rele i sikringsskapet som styrer varmtvannsbereder og smarte plugger som styrer panelovner og evt. andre varmekilder. I tillegg til å styre forbruket til de billigste timene, kan et slikt system redusere strømforbruket når du sover eller ikke er hjemme. På den måten vil det være mulig å både redusere strømforbruket OG bruke billigere strøm. Med en pris på 5 kroner kan man da spare over 20 % av regningen, etter at kompensasjonen er tatt hensyn til.Fritidsbolig


Har du en fritidseiendom får du ikke strømkompensasjon. Derfor vil det her selvsagt lønne seg å bruke mindre strøm. Samme eksempel som for bolig viser en besparelse på 414 kroner med 5 % reduksjon i forbruk, og de samme 375 kronene i besparelse ved 5 % reduksjon i gjennomsnittsprisen.


Mange velger derfor å bruke fritidseiendommen mindre eller ikke i det hele tatt, og skrur av all strømmen når man ikke er der.


Forbruk i kWt1500


Gjennomsnittspris månedkr 5,00Kostnad uten kompensasjonNettleieKostnad med kompensasjonKostnad % redusert forbruk
Kostnadkr 7 500,00kr 780,00
kr 7 500,00

kr 7 125,00
Spart i strøm

kr 375,00kr 375,00
Spart nettleie

kr 39,00
Besparelse

kr 414,00kr 375,00

*Prisene er her medregnet nettleie på 52 øre i snitt

Det kan derfor være en fordel med et styringssystem som gjør at du holder kontroll med forbruket, og som tillater deg å slå på varmtvannsbereder noen timer før du kommer på hytta. Da er vannet varmt når du kommer, og skylling med varmt vann kan starte umiddelbart og før noe trenger vann.


NB. Husk at dersom, du slår av varmtvannsbereder, så la varmt vann renne ut alle rør i 5 minutter etter at tanken er varmet helt opp igjen. Da unngår du legionella fare. Se øvrig info om dette hos FHI.