1. Artikler>
  2. Strøm>
  3. Hvorfor er strømmen så dyr i Norge

Hvorfor er strømmen så dyr?

Nordpool

I Norge selges strømmen på en børs som heter Nordpool. Her må alle strømprodusenter selge strømmen sin, og alle strømselskaper som selger strøm til deg og meg må kjøpe hos Nordpool. Salget skjer ved auksjon der det brukes marginalprising som prinsipp. Marginalprising betyr at høyeste bud bestemmer prisen for hele volumet. Det vil si at alle må betale den prisen som har høyest bud. Prinsippet for auksjons-prisingen er politisk bestemt, og det foregår diskusjoner rundt dette både i Norge og i Europa for tiden.

Det norske kraftmarkedet er koblet til andre land

Tidligere har vi vært koblet bare til Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Fra 2021 er vi også koblet til Tyskland og England. Dette påvirker prisene, siden Tyskland og England historisk har høyere pris enn Norge, samt at de i de seneste årene har faset ut sin kjerne- og kullkraft. De er derfor villige til å betale mye for kraft fra Norge.

Tilgjengelig vann i våre magasiner


Et annet prinsipp som påvirker prisen, er tilgjengelig vann i våre magasiner. Har vi overflod av vann er strømmen billig, har vi knapphet går prisen opp. Kraftprodusentene skrur prisen opp hvis det er lite vann, slik at vi skal bruke mindre. Da er det også mindre attraktivt for andre land å kjøpe kraft av oss. Kort sagt er en veldig høy pris beste måten å hindre eksport på.


I Norge kan nå prisene settes høyt for å redusere bruk og eksport, mens forbrukerne blir kompensert for den høye prisen gjennom kompensasjonsordningen. Været påvirker også strømprisen. Når det regner mye, er det mye vann i elvene. Dette er uregulert kraft som må produseres der og da, og som ikke kan lagres i magasiner. Derfor er det i perioder etter mye regn ofte lavere priser. Hvis det ikke produseres strøm av vannet i elvene i denne perioden, er den tapt. Det er derfor av og til overskudd av strøm i nettet etter slike regnfall. Derfor har vi hatt så lave priser nå i starten av oktober 2022. Regn som faller i fjellet bidrar til å fylle opp magasinene, det gjør ikke regn i lavlandet. De lave prisene vil dessverre ikke vare når vinteren og frosten kommer. Da faller regnet oftest som snø i fjellet og vi må leve på vannet lagret i magasinene fram til snøsmeltingen.

Ytre faktorer

Til sist er det sånn at ytre faktorer, som tilgjengelig kapasitet i strømnettet i Europa totalt sett også påvirker prisen vår. Når det som nå er lite gass tilgjengelig, går prisen på gass opp. Er det nok annen kraft å bruke av, blir strømprisen lite påvirket av dette, men hvis det er knapphet totalt sett blir alternativer etterspurt og prisene drives opp. Det er dette som skjer i Europa nå. Det er høyere etterspørsel enn tilbud av strøm. Dette påvirker strømprisene i Norge, siden mange kan by på norsk strøm og fordi prisen fastsettes etter marginalprising.

Relevante artikler

Smart styring av varmtvannsbereder

Smart styring av varmtvannsbereder

Varmtvann utgjør ca. 20 % av strømforbruket, og oppvarmingen skjer normalt når prisen er høyest – på morgenen eller på ettermiddagen/kvelden.

Godt og varmt gult

Smartere varmestyring

Over halvparten av strømforbruket i et vanlig hjem går til oppvarming. Når vi skal spare penger på oppvarming må vi i tillegg ta hensyn til komforten.